Praktijk Prikls

Een prikkel is iets dat je waarneemt en waarop je reageert.

Praktijk Prikls biedt behandelingen voor gezinnen, kinderen en jongeren. Prikls is gespecialiseerd in systeem therapeutisch werk, vaktherapie en traumabehandeling. Tijdens de behandelsessies staat het zelf ervaren centraal. 

Tijdens een intake gesprek wordt besproken welke behandeling passend is. Een combinatie van de diverse methodes is daarbij een mogelijkheid. Op deze wijze kan optimaal ondersteuning geboden worden bij de hulpvraag.

Na de intake wordt er een behandelplan opgesteld met hierin de doelen waaraan gewerkt zal worden. Halverwege de behandeling wordt er tijdens een evaluatiegesprek gekeken hoe de voortgang verloopt en zo nodig wordt het behandelplan aangepast. Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek.

Prikls (wordt uitgesproken als Prikkels) is een praktijk waarbij ervaringsgericht leren centraal staan. Tijdens de behandelingen wordt gebruik gemaakt van oefeningen om te ervaren wat er besproken is.

Vaktherapeut Aadje Barlage