Contra-indicaties

Prikls is vooral gericht op jeugdigen en de leefomgeving. Daarom is Prikls niet de geschikte hulpverlener voor volwassen psychiatrie of verslavingsproblematiek bij volwassenen. In deze casussen werkt Prikls graag samen met instellingen die hier meer in gespecialiseerd zijn. De behandeling van het gezin kan dan wel maar voor bovenstaande problematieken zal meer gespecialiseerde zorg ingezet moeten worden.

Hier zijn enkele voorbeelden van contra-indicaties:

  • Acute ernstige crisissituatie of psychosociale ontregeling die (eerst) andere behandeling of aanpak behoeft
  • Psychose
  • Op de voorgrond staande verslavingsproblematiek (alcohol- en/of middelengebruik).
  • Ernstige mate van externaliserende gedragsproblemen
  • Ernstige depressie (met acute suïcidaliteit).

Voor vragen kan contact worden opgenomen via 06 82501676 of het contactformulier.