Klachten en Ideeën

Volgens de jeugdwet is het verplicht dat cliënten zich in eerste instantie mogen melden bij de externe klachtencommissie. Prikls wil het liefst eerst kijken om er samen uit te komen. De cliënten kunnen met klachten over Prikls of de behandeling terecht bij Aadje Barlage. Tevens staat Prikls open voor signalen en ideeën.

Met zowel ideeën als signalen en klachten wordt op een systematische en gestructureerde wijze omgegaan, conform deze procedure. Dit kan leiden tot verbeterpunten voor de organisatie of tot preventieve en eventueel corrigerende maatregelen.

Alle meldingen worden binnen 1 week in behandeling genomen.  Indien gewenst zal er binnen 2 weken contact op worden genomen met de melder. Eventuele terugkoppeling van stappen die zijn genomen ter verbetering met de melder is mogelijk.

Klachten, signalen en ideeën kunnen worden ingediend via het onderstaande contactformulier.

  Ideeën

  Prikls staat open voor suggesties, plannen, voorstellen of ideeën. Deel deze via het contactformulier. 

  Complimenten

  Het is fijn om te horen dat de behandeling prettig wordt ervaren. Ervaringen kunnen gedeeld worden via het contactformulier of openbaar via:  

  Geschillencommissie

  Mochten we er toch niet samen uitkomen dan kan u terecht bij de geschillencommissie van de Nibig.
  Het Nibig registratienummer is 730635.