Kwaliteitszorg

Alle medewerkers van Prikls zijn geregistreerd bij een beroepsregister.
Zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die de beroepsgroep in samenwerking met belanghebbende partijen in het werkveld heeft gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd behandelaar blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Prikls streeft er naar om de kwaliteit continu te verbeteren.
Om de kwaliteit van Prikls te blijven waarborgen zal er binnen elk zorgtraject gevraagd worden om een evaluatieformulier in te vullen.

vaktherapeut lelystad
geregistreerd vaktherapeut Lelystad
geregistreerd dramatherapeut Lelystad

Prikls is HKZ gecertificeerd

Prikls is gecertificeerd volgens de HKZ-norm kleine organisaties. Dit wil zeggen dat de dienstverlening aan onze cliënten, de professionaliteit van onze zorg en de verslaglegging voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen worden getoetst door een externe onafhankelijke en betrouwbare auditor.

Met het HKZ-certificaat zijn de zaken intern goed op orde, staat de klant centraal en wordt voortdurend de zorg- en dienstverlening verbeterd.

Professionele jeugdhulpverlening

Prikls is SKJ-geregistreerd en voldoet aan de gestelde wettelijke kwaliteitseisen.
SKJ voert de toetsing van jeugd- en gezinsprofessionals uit om de kwaliteit van professionele hulpverlening te toetsen. 

Belangenbehartiging Gezondheidszorg

Wanneer er onvrede is over een behandeling bij Prikls is het mogelijk een klacht in te dienen. Prikls vind het belangrijk om deze onvrede eerst gezamenlijk te bespreken.

Praktijk Prikls is aangesloten bij het NIBIG.
Als de klacht niet persoonlijk met Prikls besproken kan worden of het niet tot een oplossing komt, dan kan er een klacht ingediend worden bij een de onafhankelijke geschillencommissie van het Nibig.

Prikls heeft een NIBIG en Wkkgz-registratie