Informatie voor verwijzers

Hoe verwijs je een patiënt het beste door naar Prikls?

Prikls is een onderaannemer van Valida in Lelystad. Als huisarts verwijs je de patiënt door met een (digitale) doorverwijzingsbrief naar Valida.
In de brief vermeldt je dat een behandeling bij Prikls gewenst is, de reden en andere relevante informatie. De datum op de verwijzing is altijd een datum vóór of gelijk aan de datum van het eerste consult.

Valida zal de doorverwijzing beoordelen en de client mogelijk verwijzen naar Prikls.

Na de doorverwijzing blijf je  als huisarts betrokken bij de behandeling van de patiënt en ontvang je feedback van de therapeut over de voortgang en het behandelplan.

Indien er een behandeling bij Prikls gewenst is, graag de therapeut van Prikls informeren over de verwijzing.
Dit kan via 06 82501676 

Doorverwijzing vanuit andere instelling

Ben je een collega-behandelaar en wil je graag een cliënt doorverwijzen? Neem dan contact met ons op. 

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een krachtige benadering om problemen in de leefomgeving aan te pakken.

Traumabehandeling

Traumabehandeling is essentieel voor patiënten met emotionele littekens.

  • Write junior
  • EMDR

Vaktherapie

Vaktherapie biedt creatieve uitlaatkleppen voor patiënten met mentale gezondheidsuitdagingen.